THÔNG BÁO HỌC LỚP CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THẦY/CÔ XEM VÀ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG THỜI GIAN THÔNG BÁO

Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUY TẮC ỨNG XỬ TRƯỜNG HỌC

Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THẦY, CÔ TẢI VỀ VÀ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

NĂM HỌC 2018-2019

Module THCS 12.pdf 

Module THCS 19.

pdf Module THCS 20.pdf 

Module THCS 27.pdf

(PASS: 123456)

Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hạn chót gửi hồ sơ cho Hiệu trưởng, ngày 16/03/2019.

HD THUYEN CHUYEN 2018 -HD 164.pdf

Mau_Don xin thuyen chuyen 2019.doc

mau lý lịch_so_2c.doc

Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN NĂM 2019

GIÁO VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 2 NĂM HỌC LIỀN 2016-2017; 2017-2018

PGD-nang luong truoc han.pdf

 

Ngày ban hành:
25/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website