NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN NĂM 2019

GIÁO VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 2 NĂM HỌC LIỀN 2016-2017; 2017-2018

PGD-nang luong truoc han.pdf

 

Ngày ban hành:
25/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

ĐẢNG VIÊN THỰC HIỆN MẪU 2 VÀ MẪU 5

(PHỤ LỤC 27 ĐẢNG VIÊN THAM KHẢO)

mau 2 -BKĐĐV.doc

 Mẫu 5-PTĐGXLĐV.doc

 PHỤ LỤC 27 BIEU HIEN SUY THOAI.doc

Ngày ban hành:
22/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

GVCN THỰC HIỆN THEO MẪU MỚI NÀY

GIÁO ÁN NGLL MẪU 2018.doc

Ngày ban hành:
03/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TÀI LIỆU NỘI DUNG 1 VÀ 2

Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TÀI LIỆU BDTX NỘI DUNG 3

Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

GV GÓP Ý VÀ GỬI NỘI DUNG GÓP Ý VỀ ĐỊA CHỈ MAIL CỦA TRƯỜNG

HẠN CHÓT NGÀY 15/09/2018.

Ngày ban hành:
07/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

XÉT HUY HIỆU VÌ SỰ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH AN GIANG

 

Ngày ban hành:
30/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website