GVCN THỰC HIỆN THEO THÔNG BÁO CỦA THÂY TRẦN THÁI TẠO

Ngày ban hành:
12/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THẦY, CÔ XEM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THẦY CÔ XEM

Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THẦY, CÔ TẢI VỀ VÀ XEM NỘ DUNG CÔNG KHAI

Ngày ban hành:
28/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

GVCN TẢI MẪU NÀY CÓ BỔ SUNG

Nộp cho Thầy Tồn 28/09/2019

Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

GVCN HOÀN THÀNH VÀ NỘP CHO THẦY TỒN.

HẠN CHÓT 28-09-2019.

Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THẦY, CÔ XEM VÀ GÓP Ý VÀ GỬI LẠI BẰNG VĂN BẢN HOẶC BẰNG MAIL CHO THẦY TỒN HOẶC THẦY EM.

HẠN CHÓT NGÀY 28/09/2019

Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO HỌC LỚP CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THẦY/CÔ XEM VÀ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG THỜI GIAN THÔNG BÁO

Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUY TẮC ỨNG XỬ TRƯỜNG HỌC

Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website